Realitatea a unei linie imaghinară

2018-04-29 22:10:00

Marius TiţaNinte cu 65 di an’i si fâţea un armistiţiu care lu curma polimulu ţi alăsa Coreea împărţâtă tru doauă părţâ. Eara ună soluţie di compromis tru pace/cu irine într-un conflictu niaşteptat di lungu şi periculos. Al doilea Polim Mondial si avea bitisită deja

realitatea a unei linie imaghinară

Useful Links