Ţea mai marea inflaţie di 5-l’i an’i di ma nâpoi

2018-04-13 22:05:00

Andreea BojoiIn România, rata anuală a inflaţil’ei alinăă la 5% tru marţu 2018, ţel mai marile nivel di ultimil’i ţinţe an’i, - feaţe hâbare, ază, Institutulu Naţional di Statistică. Uidisit cu spusa INS, creaşterea si faţe di la scunchirea prâmâtiilor cu aproapea 7

Ţea mai marea inflaţie di 5-l’i an’i di ma nâpoi

Useful Links