113 di an'i di la Iradeaua Imperiala dit 9 di Mai 1905

2018-05-17 18:17:00

Taşcu LalaGioi 10 di Mai 2018, Bucureşti la Băserica Ivorul Tămăduirii/ Izvurlu a Vindicaril’ei (Mavrogheni) s-ţănu Liturghia di Pricunuşteari şi Haristuseari-Te Deum tră aduţeari aminti Iradeaua Imperială Otomană dit 9/10 di Mai 1905 căndu armân’il’i....

  • 113-di-ani-di-la-iradeaua-imperiala-dit-9-di-mai-1905

    Preftul George Dima deadun cu preftal'i di la Basearica Izvorul Tamaduirii

Link-uri ti agiutor