Acasă la Brâncuşi

2017-04-19 20:43:00

Daniel Onea , Ştefan BaciuDestinaţia noastră, loculu a nostru di agiundzire, di ază easte tru sud-vestul a Româniilei, la poalile a munţâlor Carpaţi, pi malurile a râului Jiu. Agiundzim în zona tru care, la 19 şcurtu 1876, si năştea artistul ţi revoluţionă sculptura, Constantin Br

  • acasa-la-brancusi-

Link-uri ti agiutor