Acordu di colaborari Radio România - BBC Radio

2019-10-03 18:28:00

Taşcu LalaTru arada a Conferințăl’ei Media 2020, Graham Ellis, Controller of Production BBC Radio & Music şi Georgică Severin, Președitte Director General Radio România, simnară ază un acordu di colaborare anamisa di aţeali dauă instituții publiţi di media.

  • acordu-di-colaborari-radio-romania---bbc-radio-

    Acord de colaborare Radio România - BBC Radio (foto Radio Romania)

Link-uri ti agiutor