Afganistan: misiune îndeplinită/scoasă cu ghine în cap

2021-06-29 00:37:00

Corina Cristea19 an’i di participare nidănăsita/neîntrearuptă a militarilor român’i la misiun’i într-unulu di aţeale mai dificile teatre di operaţii – Afganistan – si bitisi tru week-endul acestu, unăoară cu turnarea în țară a ultimului detașamentu. Easte zbo

  • afganistan-misiune-indeplinitascoasa-cu-ghine-in-cap

Link-uri ti agiutor