Agenda armaneasca 2015.09.01

2015-09-06 21:27:00

Hristu SteriuUn impotantu evenimentu si faţe di ma mulţâ an’i la işita a mesului agustu, tamam tru dzua di bitisitâ. Dzua a Limbâl’ei Română si sărbătoreaşte în România la 31 august.

Link-uri ti agiutor