Agenda armaneasca 2015.09.15

2015-09-16 21:52:00

Hristu SteriuSuţata a noastă culturală „Armâñl’i dit Albanii”, tu ahurhita a añl’i 90-ţă di la secului tricut, cănd căt avea pornită, avea acătată agiutarea ali Românii cu bursi ti studi el (Nico Nicola) dzăsi:

Link-uri ti agiutor