Agenda armaneasca 2015.11.03

2015-11-24 22:00:00

Hristu SteriuUn spectacol aniversar fu ţânut aoaltari dumânicâ, 25 di sâmedru. Fu adusâ aminte v’inearea a armân’ilor, ţi fudzea di griutăţâle di-tru Balcan’i, tru Ţara care lâ didea apanghiu după polimile balcaniţe, şi cu care avea unâ comunitate di limbâ, ca dialect

Link-uri ti agiutor