Agenda armaneasca 2015.11.17

2015-12-08 22:20:00

Hristu SteriuPi 10 brumar, emisiune di televiziune la postul “Dobogea TV”. Tru emisiunea a lu Cristian Hagi, furâ invitaţ doi armân’i, Mioara Gospodin şi Constantin Stere. Emisiunea avu ca temâ “care suntu armân’il’i di Dobrogea” şi care easte specificulu a

Link-uri ti agiutor