Agenda armaneasca 2016.03.08

2016-03-16 22:30:00

Hristu SteriuDauă hâbări di la sud di Dunăre ! Ama, ninte di eale, unâ hâbare româneascâ, ama şi internaţională. Optu marţu easte Dzuua Mul’iaril’ei ! Tutunâoarâ easte şi Dzuua a Redacţil’ei Armâneascâ di la Readioulu Machidunescu di Scopia

Link-uri ti agiutor