Agenda armaneasca 2016.04.26

2016-05-23 21:47:00

Hristu SteriuEvenimentul a siptâmânâl’ei tru lumea radio easte unâ ca apunte herţiană di-tru apirita a Europâl’ei pânâ tru apirita a continentului Asiatic. Festivalul di azâ ţi si ţânu la Beijing, tru China, cu numa Festivalulu di Muzică al Radiodifuzorilor din regiun

Link-uri ti agiutor