Agenda armaneasca 2016.05.11

2016-09-09 22:19:00

Hristu Steriu



La nivel European, 9 mai easte Dzuua a Victoril’ei a Naţiun’ilor Unite asupra a Ghirmâniil’ei nazistă, tru anulu 1945; 9 mai easte şi Dzuua a Europâl’ei, ţi marcheadză delcaraţia istorică di-tru 1950 a minstrului francez di externe Robert Schuman, ţi v’i

Link-uri ti agiutor