Agenda armaneasca 2016.12.27

2016-12-30 20:54:00

Hristu SteriuAvem la redacţie dauă numire a revistâl’ei “Fraţia” pi care u scoate Suţata Aromân’il’I dit Albania, fondată tru anulu 1991. Tru numirulu di pi trei meşi, aţel’I di primuveară, april, mai, cirişar. Evenimentul di primă pagină easte Dzuua Naţională a Ar

  • agenda-armaneasca-20161227

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor