Agenda armaneasca 2016. 04.05

2016-05-23 20:58:00

Hristu SteriuMaca tru marţu fu sărbătoarit un evenimentu internaţional la echinocţiul di primuveară, la 21 marţu Sărbatoarea sau Dzua Internaţională a Poeziil’ei, la 1 apriliu fu unâ altâ sârbâtoare importantâ trâ statulu roman,

Link-uri ti agiutor