Agenda armaneasca 2019.02.02

2016-02-04 21:35:00

Hristu Steriu22 di Yismăciunu 2015, tu Tirana, să thimil’usi „Unuini Naţională-a Armâñlor dit Albania”. Partiţipanţ tu aistă adunari – după cum videm tru articol - iera trei suţati, reperzentaţ di la presidenţ a lor şi delegaţ di la Filialili a localităţlor diversi al

Link-uri ti agiutor