Agenda armaneasca retro III 2016.01.26

2016-02-04 21:24:00

Hristu Steriu25 di sâmedru. Fu adusâ aminte, la 90 di an’i, v’inearea a armân’ilor, ţi fudzea di griutăţâle di-tru Balcan’i, tru Ţara care lâ didea apanghiu după polimile balcaniţe, şi cu care avea unâ comunitate di limbâ, ca dialecte istoriţe a unei limbâ di arhiusit

Link-uri ti agiutor