Agenda aromână

2018-04-13 22:31:00

Hristu Steriu23 marţu fu apofăsită ca Dzuuă trâ aduţirea aminte a martirilor Român’i din Balcan’i, aromân’i şi meglenoromân’i. După cum vâ avem informată după textul a unui comunicat di presâ pitricut di ministerulu di resortru di-tru guvernul a li Românie – Institut

agenda-aromana

Preftul martir Haralambie Balamace, vatamat la 23 martu, 1904

Link-uri ti agiutor