Agenda aromana

2018-05-30 21:30:00

Hristu SteriuAduţim aminte un evenimentu si îndreadze tra sâ si facă, şi dzuua va hibâ siptâmâna aestâ, gioi, 10 mai. Tru organizarea a Societatil’ei di cultură macedo-română, di Bucureşti, preşedinte actorulu Ion Caramitru, la Bâsearica Mavrogheni di Bucureşti, Izvor

  • agenda-aromana

    Presenditele UNITER Ion Caramitru, Premiile 2018

Link-uri ti agiutor