Agenda aromână

2018-08-09 21:32:00

Hristu SteriuAnulu aestu, di atumţea si feaţiră 113 an’i, fu ţânută unâ slujbă, un Te Deum, la bâsearica di Bucureşti, “Izvurlu a Vindicaril’ei” (Mavrogheni) trâ aduţeare aminte, tru dzuua di 10 mai, gioia di siptâmâna tricută. Fu organizat şi un momentu evocativ la c

Link-uri ti agiutor