Agenda aromână

2018-08-09 21:38:00

Hristu Steriuaduţirea aminte a luştui decret di-tru mai 1905, fu faptă la 10 mai 2018, la Bâsearica Izvorulu a Vindicaril’ei - Mavrogheni, [...] Comemorarea fu îndreaptă di Suţata di Cultură Macedo-Română,

Link-uri ti agiutor