Agenda aromână

2018-08-15 21:39:00

Hristu SteriuSiptămăna tricută, gioi, 29 mai, la Biblioteca Mitropolitană, di Bucureşti, Asociaţia Liga Albanezilor din România îndreapse unâ conferinţâ cu vicepreşedintile a Suţatâl’ei di Cultură Macedo-Română, prof Nic Saramandu cu tema “Aromânii în Albania de la M

Link-uri ti agiutor