Alâxeari la chipita-a Ministerlui tră Sănătati

2021-04-15 11:12:00

Marius TiţaMinisturlu a Sănătatillei di Bucureşti fu scosu di pi ipotisi. Apofasea ari mări implicaţii politiţi şi yini tu oara căndu pandemia agiumsi tu kipită.

  • alaxeari-la-chipita-a-ministerlui-tra-sanatati

    Vlad Voiculescu, aţelu di ma ninti ministru a Sănătatillei

Link-uri ti agiutor