Anunţu trâ un nou Concursu RRI: Alba Iulia – câsâbălu a li Unire

2018-04-07 22:22:00

Eugen Cojocariu , Alecu MarciucVruţ soţ şi oaspiţ, RRI vă greaşte să participaţ la un nou concursu cu premii, „Alba Iulia – câsâbălu a Uniril’ei”, faptu hare/dedicat a împliniril’ei 100 di an’i di cându locurile iu cama mulţâl’I ţi bâneadzâ aclo suntu român’i si uniră într-un stat naţ

Link-uri ti agiutor