Anviţatlu şoaric

2013-10-18 10:52:00Unâoarâ anviţatlu şoaric s-dusi oaspi la un soţ . Soţlu nu ieara anviţat, nu ştea yramâ, nu ştea s-dyivuseascâ, ma ieara hârsit tu banâ că ieara livendu, tin’isit ţi zârbă.

  • anvitatlu-soaric

Link-uri ti agiutor