Barbat si mul'eare

2021-10-07 01:25:00

Aura PihaVruţ ascultători va vă spunem ază ti zboarăli "mul’eare" şi "bărbat". Ahurhim cu zborlu mul’ieare că aşi spuni nomlu ali politeţi. Dimi zborlu mul’eari easti di aradăţină latină, mulier ş-lu aflăm ş-tu alti limbi romaniţi. Tu italiană, moglie, cu sensul d

Link-uri ti agiutor