Calea ferată și ora exactă în spațiul românescu

2021-06-11 22:19:00

Steliu LambruOamin’il’i di ază si înviţară ahât di multu cu ora exactă că agiumse ună banalitate. Him anvărligaţ di ceasuri/di orologhii di multe turlii și easte aproapea imposibil să nu știm cât easte săhatea/ceasulu la un anumit momentu. Ama ora exactă

Link-uri ti agiutor