Câtushea cu şoariţl’ii / Treili Lânduri

2012-09-09 11:16:00

Toma EnacheMuşata Câtuşi inşi nafoarâ tu ubor, şidzu tu soari aşi anvirinatâ şi plândzea. U vidzurâ doi şoariţ că plândzea, dânâsirâ dupu ea ş’îi grirâ: - Doamnâ Câtuşe, ţi stai singurâ ş-plândzâ? Tini eşţâ tinirâ şi muşatâ, nu ai motiv ti plândzeari!

  • catushea-cu-soaritlii--treili-landuri-

Link-uri ti agiutor