Comunicatu di presă - Comisia trã româňilli di iuţido ditu Senatlu ali Rom

2021-05-10 20:26:00

Taşcu Lala'România easti statlu soi a armâňiloru şi migliniţloru ditu Macedonia di Araţili şi ari borgea s’lli-agiutã, idyea cum u feaţi până tru 1948'.

Link-uri ti agiutor