Conflicte îngl’iţate la mardzina a Europâl’ei

2014-02-10 21:52:00

Marius Tiţa , Hristu SteriuTineril’i di puţân priste 20 an’i niţe nu au avdzâtâ di găgăuzi si problema găgăuză. În linii mări, sunt turţâ care, de-a lungul a istoril’ei, furâ crăştinaţ şi, fudzinda di-tru Imperiul otoman

  • conflicte-inglitate-la-mardzina-a-europalei

Link-uri ti agiutor