Cumitia di la 1821

2022-09-22 21:29:00

Christine LeşcuDisvărtită tru prota parti a anlui 1821 (anamisa di meslu şcurtu și meslu mai), Cumitia cumăndusită di Tudor Vladimirescu dusi la bitisita a dumniiloru fanarioti tru Țara Românească și Moldova și, ma amănatu, la alăxearea tru mit a cumăndarlui a ljei.

  • cumitia-di-la-1821

Link-uri ti agiutor