Di la DZuua Marinâl’ei la importanţa a Amarilei Laie

2018-08-16 21:07:00

Ştefan StoicaÎn premieră, DZuua a Marinâl’ei Română fu marcată tru câsâbadz portu di la Marea Laie şi Dunăre, ninca şi în Bucureşti, pi laculu Herăstrău din parcul ţe poartă, tora, numa a ultimului suveran a ţarâlei, regele Mihai. Un spectacol grandios avu loc la Con

  • di-la-dzuua-marinalei-la-importanta-a-amarilei-laie

Link-uri ti agiutor