Dilemili a coronaviruslui

2020-05-23 18:56:00

Marius Tiţa“Lumea numata va s’hibâ idyea cum eara ma ninti, după ţi va s’treacâ pandemia di coronavirus!” Aestă spuneari numata easti unâ naua, unâ revelaţie, câte easti cadealihea un idyiulu loc. Ştiinţa, medicina, filosofia, politologia, ştiinţele ali...

  • dilemili-a-coronaviruslui

    Prusupida pi Planeta Pimintu

Link-uri ti agiutor