Eveniment Top

2018-05-07 21:45:00

Corina Cristea



Simbolul a rezistenţâl’ei anticomunistă din România, Doinea Cornea, bitisi di bană tru noaptea di joi spri vineri, după ună lungă suferinţă. Născută/faptă ninte cu aproapea 89 di an’i într-ună familie cu analte valori morale şi relighioase, Doina Cornea

  • -eveniment-top

    Doina Cornea împreună cu hil'ilu, Leontin Iuhas, şi hil'ia, Ariadna Combes, aprucheaţ di regele Baudouin a li Belghie, cu ocazia a decernaril'ei a titlului DHC a Universitatil'ei di Bruxelles, 1990. FOTO: memorialsighet.ro

Link-uri ti agiutor