Eveniment Top - 10.10.2015

2015-10-09 12:42:00

Roxana VasileRomânia nu s-alumtâ cu o crizâ a refugiaţior. Andicra di aţeali 900 di câftări di azil tu anlu 2014, estan s-inregistrarâ maşi 44 ma multi. Şi aşi, cara va s-yinâ migranţâ, furâ andreapti unâ n’ii di locuri di apanghiu.

  • eveniment-top---10102015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor