Eveniment Top - 12.03.2016

2016-03-14 14:05:00

Roxana VasileRomânia agiumsi, anamisa di Suedia, Cehia şi Slovacia, treia mari crișteari icunumicâ dit Uniunea Europeanâ tu aței dit soni trei meși a anlui ți tricu, dupu cum s-aspuni tu Ofițilu European ti Statisticâ, Eurostat.

  • eveniment-top---12032016

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor