Eveniment Top - 13.12.2014

2014-12-12 12:18:00

Roxana VasileGuvernul di Bucureşti bitisi proiectul mutrinda bugetlu di stat ti anlu 2015. Fu adrat pi un deficţit di 1,8% - indiţi macroicunumic, „pâzâripsit” cu reprezentanţâ dit FMI şi Comisia Europeanâ, cari ş-bitisirâ, tu ahurhita a stâmânâl’ei, unâ nauâ misiuni.

  • eveniment-top---13122014-

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor