Eveniment top - 17.01.2015

2015-01-17 16:07:00Năulu prezidentu ali României, Klaus Iohannis, amintă s-l’ia acordul di la tuti formaţiun’ili politiți reprezentati tu Legislativlu di Bucureşti, ti asiguripsearea, cathi an, ahurhinda dit anlu 2017 şi pânâ tu 2027, a nu ma pțân 2% dit PIB ti Apărari...

  • eveniment-top---17012015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor