Eveniment Top - 19.09.2015

2015-09-18 13:07:00

Roxana VasileEasti protlu premier ali Românii post-comunistâ ţi easti câftat penal tu chirolu cându easti pi ipotisi: soţial-democratlu Victor Ponta fu pitricut, Gioi, tu giudicatâ. Anamisa di un soţ di partid, senatorlu Dan Şova, a premierlui îi si aduţi câbati...

  • eveniment-top---19092015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor