Eveniment Top - 22.08.2015

2015-08-21 12:18:00

Mihai PelinExecutivlu român hâbârisi că amintatiţli a lucrâtorilor dit sistemlu public di sânâtati, ţi agiungu la vârâ 200 di n’ii di oamin’i, va s-creascâ cu 25%, di la 1 di Sumedru.

  • eveniment-top---22082015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor