Eveniment Top - 23.04.2016

2016-04-25 09:17:00

Andreea Bojoi



Comisia Europeanâ andrupaști intrarea ali Românii şi ali Vâryârii tu Spaţiul di libirâ urdinari Schengen, câ țe aesti vâsâlii tin‘isescu siyura tuti sinfuniili. Prezidentul ali Comisii, Jean-Claude Juncker, dzâsi aesti zboarâ, Strasbourg...

  • eveniment-top---23042016

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor