Eveniment Top - 25.04.2015

2015-04-26 15:02:00

Roxana Vasile ,Liderl’ii europen’i, andamusiț Gioi, Bruxelles, apufusirâ s-da di trei ori ma mulțâ pâradz ti scâparea a imigranţâlor dit Amarea Mediteranâ, ama și s-caftâ andruparea a ONU ti acţiun’i di turlii militarâ contra a traficanţâlor dit Libia...

  • eveniment-top---25042015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor