Eveniment Top - 28.03.2015

2015-03-28 12:01:00

,Guvernul di Bucureşti apruchie proiectili a Codlui Fiscal şi a Codlui di Proţedurâ Fiscalâ ş-li pitricu tu Parlamentu, ti moaubeti şi anyrâpseari. Năulu Cod caftâ s-ayuniseascâ criştearea icunumicâ prit scâdearea a fiscalitatâl’ei...

  • eveniment-top---28032015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor