Eveniment Top 28.11.2015

2015-11-27 11:38:00

Mihai PelinTu Românii, proiectul di buget di vâsâlii ti anlu 2016 caftâ s-limpidzascâ tuti lucârli ligati di stabilitatea di turlii fiscalâ şi va s-adunâ t-un loc tuti alâxerli legislativi la nivelu a amintatiţlor, dzâsirâ autorităţli...

  • eveniment-top-28112015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor