Eveniment Top - 3.10.2015

2015-10-02 11:31:00

Corina CristeaTu chirolu cât fu oaspit, stâmâna aestâ, tu SUA, caplu ali vâsâlii, Klaus Iohannis, zburâ di trei ori dinâintea a liderilor mondiali andamusiţ la Adunarea Generalâ a ONU, a curi lâ dzâsi ti alumta contra terorismului icâ contra a urfanâl’ei...

  • eveniment-top---3102015

Link-uri ti agiutor