Eveniment Top 31.10.2015

2015-10-30 12:47:00

Roxana VasileCetăţen’ii român’i ţi bâneadzâ tru xeani va s-poatâ s-ufiliseascâ votlu prit corespondenţâ, ama maşi la alidzerli parlamentari di anlu ţi yini. Udălu a Deputaţlor di Bucureşti apruchie, N’iercuri, un nom tu ţi mutreaşti aestu lucru...

  • eveniment-top-31102015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor