Eveniment TOP - 5.12.2015

2015-12-04 12:32:00

Andreea Bojoi1 di Andreu - Dzua Naţionalâ ali Românii, fu yurtusitâ di român’ii di iuţido. Umplearea a 97 di an’i di la adunarea, unirea a tutulor român’ilor t-unâ goalâ vâsâlii fu yurtusitâ aoa, tu vâsâlii, ama ş-tru xeani...

  • eveniment-top---5122015

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor