Festivalu Internaţional di Documentar şi Ndrepturli a Omlui One World Romania

2017-03-31 12:44:00

Corina Sabău„Mindum că filmul aleptu nu s-danaseasti masi la lumea a cilimean’ilor autişti, cate na easti ahardzitu a tutulor. Ti putem s-nviţam di la el’i easti s-nă tin’isimu unicitatea. Aligândalui aestu filmu aleapsim neise, curayilu tra s-him atel’i ti him cadea

  • festivalu-international-di-documentar-si-ndrepturli-a-omlui-one-world-romania

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor