Festivalul Gellu Naum, la prima ediţie

2016-09-30 22:26:00

Corina SabăuMuzeulu Naţional a Literaturâlei Română di Bucureşti împreună cu Fundaţia „Gellu Naum” au organizată anulu aestua prima ediţie a Festivalului ”Gellu Naum”. Chiro di dauă dzâle, ţel’i ma importanţâli poeţ români contemporani, aprucheaţ vârâ sau altă di Gel

Link-uri ti agiutor