Frecvenţi EMSIUNEA ARMÂNEASCA DI LA RRI tu vahtea di kiro 28.03 - 30.10.2021

2021-10-27 22:28:00

Taşcu LalaRecepţia-a programiloru RRI tu grailu di dadâ, armânești tru chirolu 28.03 - 30.10.2021

  • frecventi-emsiunea-armaneasca-di-la-rri-tu-vahtea-di-kiro-2803---30102021

    Saftica - Antena anvârtitâ

Link-uri ti agiutor